Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 modraszkowate | Owady
Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/css-ogloszenia.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 8

Owady
domena, podgromada, rząd, rodzina, podrodzinaWarning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamagora.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 33


modraszkowate

Pazik dębowiec (Neozephyrus quercus) − gatunek owada z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Modraszek adonis (Lysandra bellargus, Polyommatus bellargus) − owad z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Pazik brzozowiec (Thecla betulae) - owad z rzędu motyli, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Modraszek aleksis (Glaucopsyche alexis) − gatunek owada z rzędu motyli, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Modraszek agestis (Aricia agestis) − owad z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Modraszek bagniczek (Plebejus optilete syn. Vaccinina optilete, Albulina optilete) – motyl z rodziny modraszkowatych. Rzadki gatunek motyla dziennego żyjącego na bagnach, biologicznie związany z borówką bagienną, który jest reliktem okresu lodowcowego. Zagrożony wymarciem.
Więcej…  
Modraszek telejus (Phengaris teleius) – w stadium larwalnym drapieżny, myrmekofilny gatunek motyla z rodziny modraszkowatych, pasożyt społeczny mrówek. Zasiedla przede wszystkim tradycyjnie zagospodarowane ekosystemy łąkowe. Gąsienice żerują w kwiatostanach krwiściągu lekarskiego, a następnie kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek odżywiając się ich larwami. Ze względu na duże wymagania ekologiczne motyl uważany za wskaźnik dobrego stanu zachowania środowiska. Gatunek ginący w Europie, w Unii Europejskiej objęty ochroną obszarową sieci Natura 2000 na mocy Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce podlega ochronie prawnej. Spotykany w centralnej i południowej części kraju.
Więcej…  
Modraszek argus (Plebejus argus) − gatunek owada z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Ogończyk wiązowiec (Satyrium w-album) − gatunek owada z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Występuje jedno pokolenie (czerwiec-sierpień). Zasiedla wilgotne lasy liściaste, przede wszystkim łęgi, ale też przydrożne zadrzewienia, termofilne zarośla na zboczach i tereny zieleni miejskiej. Imago odwiedza kwiaty, przeważnie należące do roślin z rodziny selerowatych, czasem siada też na wilgotnej ziemi. Gąsienica rozwija się na wiązach, w Polsce na wiązie szypułkowym, wiązie pospolitym (polnym) i wiązie górskim. Występuje w całym kraju ale postać dorosła jest rzadko obserwowana, łatwiej odnaleźć gąsienice. Zimuje jajo.
Więcej…  
Zieleńczyk ostrężyniec (Callophrys rubi) − gatunek owada z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Pojawia się w jednym pokoleniu (kwiecień-maj). Występuje na otwartych przestrzeniach w kompleksach leśnych, zwłaszcza wśród borów świeżych i borów bagiennych, a także na torfowiskach wysokich, wrzosowiskach i murawach kserotermicznych. Rozprzestrzeniony w całej Polsce, pospolity. Gąsienica jest polifagiem spotykanym między innymi na kruszynie pospolitej, borówce brusznicy, borówce bagiennej, dereniu świdwie, posłonku rozesłanym, komonicy zwyczajnej, żarnowcu miotlastym i janowcu barwierskim. Zjada kwiaty i niedojrzałe owoce. Zimuje poczwarka w ściółce na ziemi.
Więcej…  
Modrogończyk wędrowiec (Syntarucus pirithous, Leptotes pirithous, Syntarucus telicanus) − gatunek owada z rzędu motylii z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), motyl dzienny.
Więcej…  
Czerwończyk żarek (Lycaena phlaeas syn. Lycaena phlaeoides) − gatunek owada z rzędu motylii. Skrzydła o rozpiętości 25–30 mm, przednie z wierzchu złocisto-czerwone z czarnymi plamkami i wąską czarną obwódką. Tylne skrzydła mają przy zewnętrznym brzegu czerwoną obwódkę. Spód tylnych skrzydeł szaro-brunatny z czarnymi plamkami. Tylne skrzydło z niewielkim ogonkiem.
Więcej…  
Czerwończyk zamgleniec (Lycaena alciphron) − gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Czerwończyk uroczek (Lycaena tityrus, syn. Heodes tityrus) − gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Czerwończyk płomieniec (Lycaena hippothoe) − gatunek owada z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Modraszek orion lub modraszek rozchodnikowiec (Scolitantides orion) − motyl z rodziny modraszkowatych.
Więcej…  
Danis danis − motyl dzienny z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Zizina otis – motyl dzienny z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Modraszek arion (Maculinea arion) – motyl dzienny z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Więcej…  
Modraszek Rebela (Phengaris rebeli, syn. Maculinea rebeli) - myrmekofilny gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Sytuacja taksonomiczna gatunku nie jest jasna. Ze względu na brak różnic morfologicznych i genetycznych może być traktowany jako forma ekologiczna modraszka alkona. Gąsienice początkowo żerują na kwiatostanach goryczki krzyżowej, natępnie kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek z rodzaju Myrmica. W Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej
Więcej…  

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamadol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 47


Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodeksztywna.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 63

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodekdol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 71

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopka.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 108

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopkacss.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 116