Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 mrówkowate | Owady
Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/css-ogloszenia.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 8

Owady
domena, podgromada, rząd, rodzina, podrodzinaWarning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamagora.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 33


mrówkowate

Zacryptocerus – rodzaj owadów należących do rodziny mrówkowatych, sklasyfikowany przez Smitha w roku 1853.
Więcej…  
Zherichinius – wymarły rodzaj mrówek z dwoma opisanymi gatunkami:
Więcej…  
Antichthonidris – rodzaj mrówek, czasami włączany do rodzaju Monomorium. Gatunkiem typowym rodzaju jest Monomorium denticulatum Mayr, 1887.
Więcej…  
Allometroza jest wyjątkowo rzadkim zjawiskiem wspólnego zakładania gniazda przez młode królowe z różnych gatunków mrówek.
Więcej…  
Elajosom (ciałko mrówcze) – mięsista warstwa tłuszczu bogata w białko występująca na powierzchni nasion roślin, m.in. z rodziny fiołkowatych, goździkowatych. Elajosomy są zjadane przez mrówki, dzięki czemu nasiona są transportowane i rozprzestrzeniane dalej (część z nich jest gubiona w trakcie transportu do mrowiska). Dzięki elajosomom zachodzi myrmekochoria. U niektórych roślin ciałka mrówcze powstają na innych częściach niż nasiona (np u pewnych gatunków z rodzaju Cissus są one wytwarzane przez łodygi i liście) i pełnią wówczas rolę zwabiania mrówek w celu ochrony rośliny przed szkodnikami.
Więcej…  
Furażowanie (z fr. fourrage = pasza) – poszukiwanie i zdobywanie pożywienia przez mrówki.
Więcej…  
Haplometroza – samodzielne zakładanie gniazda mrówek przez młode królowe. Sposób ten nazywany jest również klasztornym zakładaniem gniazda, w przypadku gdy królowa nie pobiera pokarmu do czasu wychowania pierwszych młodych mrówek. Zjawiskiem odwrotnym jest pleometroza.
Więcej…  
Lestobioza jest formą pasożytnictwa u mrówek polegającego na rabunku zapasów pożywienia oraz pożeraniu larw i poczwarek innego gatunku.
Więcej…  
Mrowisko – gniazdo budowane przez owady z rodziny mrówkowatych.
Więcej…  
Myrmekochoria, mrówkosiewność – roznoszenie nasion roślin przez mrówki, jeden z rodzajów zoochorii. Niektóre gatunki roślin wykształciły specjalne przystosowania do tego, np. ich nasiona zaopatrzone są w specjalne wyrostki zw. elajosomami (ciałkami mrówczymi), które mrówki zjadają lub gubią w trakcie transportu do mrowiska. Zjawisko to jest specyficznym przykładem mutualizmu. W niektórych regionach klimatycznych odgrywa znaczącą rolę, np. nawet do 30% roślin w południowoafrykańskiej formacji roślinnej fynbos rozsiewa się w ten sposób.
Więcej…  
Myrmekofauna – fauna mrówek, ogół gatunków mrówek występujących na danym terenie, ekosystemie, parku krajobrazowym, typie siedliska, część biocenozy (na przykład myrmekofauna torfowiska oznacza faunę mrówek żyjących na torfowisku). Pojęcie stosowane w pracach faunistycznych. W jednym ekosystemie występuje bardzo dużo gatunków, praktycznie jeden badacz nie jest w stanie objąć wszystkich gatunków składających się na biocenozę. W konsekwencji analizowane są wybrane grupy systematyczne lub ekologiczne, np. trichopterofauna, koleopterofauna itd.
Więcej…  
Myrmekologia to gałąź entomologii zajmująca się badaniem mrówek w środowisku naturalnym oraz w środowisku sztucznym.
Więcej…  
Pleometrozja – zakładanie kolonii wspólnie przez więcej niż jedną królową mrówek. Zazwyczaj po osiągnięciu przez kolonię pewnej charakterystycznej dla gatunku liczebności nadmiarowe królowe są eliminowane przez robotnice (często etap eliminacji poprzedzony jest poprzez narastającą agresję i walki o dominację pomiędzy samymi królowymi - przy życiu pozostawiana jest ta, która podporządkuje sobie inne), rzadziej dochodzi do trwałej oligoginii (królowe wskutek narastającej agresji rozdzielają się i każda zajmuje wydzielone terytorium we wspólnym mrowisku, nie dochodzi jednak do redukcji ich liczby). Pleometrozja jest zjawiskiem stosunkowo częstym, gdyż stanowi adaptację do warunków dużej konkurencji o pokarm, umożliwiając szybkie powiększenie rozmiarów kolonii.
Więcej…  
Polikalizm – tworzenie przez jedną kolonię mrówek wielu gniazd utrzymujących między sobą więzi. Kolonia mrówek może posiadać gniazda stanowiące stacje pokarmowe oraz gniazda, w których wychowywane jest potomstwo. Większe - z głęboko znajdującymi się komorami - pełni rolę gniazda, w którym mrówki zimują.
Więcej…  
Serviformica - podrodzaj mrówek z rodzaju Formica.
Więcej…  
Stylik – jedna z tagm tworząca pierwszą część odwłoka mrówki. Jest to przewężenie pomiędzy tułowiem a odwłokiem.
Więcej…  

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamadol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 47


Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodeksztywna.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 63

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodekdol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 71

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopka.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 108

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopkacss.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 116