Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 polycentropodidae | Owady
Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/css-ogloszenia.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 8

Owady
domena, podgromada, rząd, rodzina, podrodzinaWarning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamagora.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 33


polycentropodidae

Polycentropus flavomaculatus - owad wodny, chruścik (Insecta: Trichoptera), z rodziny Polycentropodidae. Larwy budują sieci łowne, są drapieżne, żyją w średniej wielkości rzekach potamal nizinnych i pojeziernych, zasiedlają głównie dno kamieniste. Na północy (Skandynawia) występują także w jeziorach. Gatunek pospolity i liczny, ale wrażliwy na zanieczyszczenia wody i antropogeniczne przekształcenia koryta rzecznego.
Więcej…  
Cyrnus trimaculatus – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae, potamobiont, limnefil. Gatunek w Polsce raczej rzadki. Larwy żyją w rzekach potamal, rzadziej w litoralu jezior oligotroficznych na dnie kamienistym. Larwy są drapieżne, zjadają drobne organizmy wodne, budują lejkowate sieci łowne, połączone z mieszkalną norką. Sieć zbudowana jest z nici jedwabnych. Postacie doskonałe (imago) spotykane są w pobliżu rzek, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła.
Więcej…  
Holocentropus picicornis – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy żyją w jeziorach (limnal) w strefie elodeidowej, oraz w strefie helofitów, najliczniej w jeziorach dystroficznych i jeziorach śródleśnych. Gatunek o rozmieszczeniu holarktycznym. Larwy są drapieżne, zjadają drobne organizmy wodne, budują lejkowate sieci łowne, połączone z mieszkalną norką. Sieć zbudowana jest z nici jedwabnych. Postacie doskonałe (imago) spotykane są w pobliżu jezior, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła.
Więcej…  
Neuceclipsis bimaculata – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy budują sieci łowne, połączone z mieszkalną norką (schronieniem). Są drapieżne, zjadają drobne zwierzęta wodne, które wpadną w sieć. Larwy najliczniej występują w rzekach nizinnych, w odcinkach poniżej wypływu z jezior. Wraz z wodami jeziornymi do rzeki przedostaje się unoszony z wodą plankton (fitoplankton, zooplankton). Sieci łowne larw umieszczone są na roślinności wodnej, na dnie lub gałęziach. Workowata sieć jest zakrzywiona w kształcie litery 'U', szerszą, wlotową częścią skierowana pod prąd wody. Dorosłe owady spotkać można w pobliżu rzek.
Więcej…  
Plectrocnemia conspersa - chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy żyją w źródłach (krenal) oraz małych strumieniach (rhitral, epirhitral), głównie śródleśnych. Larwy są drapieżne, zjadają drobne organizmy wodne, budują lejkowate sieci łowne, połączone z mieszkalną norką. Sieć zbudowana jest z nici jedwabnych. Postacie doskonałe (imago) spotykane są w pobliżu zbiorników wodnych, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła.
Więcej…  
Polycentropus irroratus – owad wodny, chruścik (Insecta: Trichoptera), z rodziny Polycentropodidae. Larwy budują sieci łowne, są drapieżne, żyją w średniej wielkości rzekach potamal nizinnych i pojeziernych, zasiedlają głównie dno kamieniste. Gatunek rzadszy niż Polycentropus flavomaculatus i mniej liczny, wrażliwy na zanieczyszczenia wody i antropogeniczne przekształcenia koryta rzecznego. Z tego względu jest dobrym bioindykatorem.
Więcej…  
Cyrnus – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy żyją w jeziorach (limnal) w strefie elodeidowej.
Więcej…  
Holocentropus – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy żyją w jeziorach (limnal) w strefie elodeidowej, najliczniej w jeziorach dystroficznych i jeziorach śródleśnych. Tylko Holocentropus stagnalis zasiedla drobne zbiorniki okresowo wysychające. Biologia rzadkiego Holocentropus insignis jest słabo poznana.
Więcej…  
Polycentropodidae - rodzina owadów wodnych z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera). Larwy z tej rodziny są drapieżnikami, budują sieci łowne oraz nici sygnalizacyjne połączone z norkami. W Polsce występuje 15 gatunków z 5 rodzajów. Larwy są zróżnicowane ekologicznie, dzięki czemu są dobrymi bioindykatorami. W źródłach i małych strumieniach występują larwy z rodzaju Plectrocnemia - najpospolitsza jest Plectrocnemia conspersa. W średniej wielkości rzekach (głównie pojeziernych i nizinnych) liczne są larwy Polycentropus flavomaculatus i P. irroratus. W odcinkach rzek wypływających z jezior czasem masowo występuje Neureclipsis bimaculata. W litoralu jezior, wśród roślinności elodeidowej, w dużych liczebnościach spotkać można larwy z rodzaju Cyrnus oraz Holocentropus - poszczególne gatunki preferują jeziora eutroficzne, mezotroficzne, torfowiskowe itd.
Więcej…  
Cyrnus crenaticornis – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Gatunek częsty w Polsce. Larwy żyją w jeziorach (limnal) w strefie elodeidowej, najliczniej w jeziorach mezotroficznych. Larwy są drapieżne, zjadają drobne organizmy wodne, budują lejkowate sieci łowne, połączone z mieszkalną norką. Sieć zbudowana jest z nici jedwabnych. Postacie doskonałe (imago) spotykane są w pobliżu jezior, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła.
Więcej…  
Cyrnus flavidus – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Gatunek pospolity w Polsce. Larwy żyją w jeziorach (limnal) w strefie elodeidowej, najliczniej w jeziorach eutroficznych. Larwy są drapieżne, zjadają drobne organizmy wodne, budują lejkowate sieci łowne, połączone z mieszkalną norką. Sieć zbudowana jest z nici jedwabnych. Postacie doskonałe (imago) spotykane są w pobliżu jezior, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła.
Więcej…  
Cyrnus insolutus – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Gatunek ginący w Polsce. Larwy żyją w jeziorach (limnal), najliczniej w jeziorach dystroficznych i torfowiskowych. Dobry bioindykator, w ciągu sukcesyjnym jezior pojawia się w ostatnich stadiach, zastępując inne gatunki z tej rodziny: Cyrnus trimaculatus (jeziora oligotroficzne), Cyrnus crenaticornis (jeziora mezotroficzne), Cyrnus flavidus (jeziora eutroficzne), Holocentropus dubius (początek dystrofizacji).
Więcej…  
Holocentropus dubius – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy żyją w jeziorach (limnal) w strefie elodeidowej, najliczniej w jeziorach dystroficznych i jeziorach śródleśnych. Larwy są drapieżne, zjadają drobne organizmy wodne, budują lejkowate sieci łowne, połączone z mieszkalną norką. Sieć zbudowana jest z nici jedwabnych. Postacie doskonałe (imago) spotykane są w pobliżu jezior, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła. Tyrfofilny limnebiont, preferuje elodeidy oraz jeziora małe, zanikające i torfowiskowe. Larwy występują głównie w elodeidach, ale spotykane także w oczeretach i na dnie mulistym.
Więcej…  
Holocentropus stagnalis – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Gatunek zanikający i zagrożony w Polsce.
Więcej…  

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamadol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 47


Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodeksztywna.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 63

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodekdol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 71

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopka.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 108

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopkacss.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 116