Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 prostoskrzydłe | Owady
Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/css-ogloszenia.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 8

Owady
domena, podgromada, rząd, rodzina, podrodzinaWarning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamagora.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 33


prostoskrzydłe

Konik pospolity (Chorthippus biguttulus) – euroazjatycki, eurytopowy gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae). Jest najpospolitszym z występujących w Polsce prostoskrzydłych. Nie wykazano go jedynie z Tatr. Preferuje trawiaste środowiska kserotermiczne.
Więcej…  
Konik wąsacz, konik łąkowy (Chorthippus parallelus) – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego (Orthoptera) z rodziny szarańczowatych (Acrididae).
Więcej…  
Anacridium aegyptium – gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae) o długości ciała do ok. 60 mm i rozpiętości skrzydeł do 140 mm. Ma brunatnopopielate ciało oraz charakterystyczne, paskowane oczy. Anacridium aegyptium zamieszkuje Europę, Azję Wschodnią, Afrykę Północną i Południową. Owad kilkakrotnie był zawlekany do Polski, kilkakrotnie zalatywał w fazie stadnej. Jeden z największych nalotów miał miejsce w 1730 roku. Nigdy jednak ten gatunek nie tworzył trwałych populacji na obszarze Polski i nie został zaliczony do fauny Polski.
Więcej…  
Chorthippus montanus – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae) blisko spokrewniony z Ch. parallelus, z którym jest mylony. W Europie Środkowej jest związany z wilgotnymi środowiskami. W Polsce jest szeroko rozprzestrzeniony.
Więcej…  
Złotawek nieparek (Chrysochraon dispar) – euroazjatycki gatunek higrofilnego owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae) związany z bagnami, torfowiskami i wilgotnymi łąkami.
Więcej…  
Aiolopus thalassinus – gatunek szeroko rozprzestrzenionego owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae). Występuje w Europie i Azji (z wyjątkiem ich skrajnie północnych części), w Afryce i w Australii. W Polsce jest gatunkiem rzadko spotykanym. Wykazano go z różnych, rozproszonych po kraju stanowisk – ze środowisk okresowo wilgotnych.
Więcej…  
Nadrzewek długoskrzydły (Meconema thalassinum) – niewielki, jasnozielony owad z rzędu prostoskrzydłych, pospolity w środkowej Europie. Długość ciała 10–17 mm. U samic długość pokładełka zbliżona jest do długości odwłoka. U samców brak aparatów strydulacyjnych. Wabią samice bębniąc tylnymi nogami o liście.
Więcej…  
Tetrix jarockii – gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny skakunowatych (Tetrigidae) opisany z Polski i Rumunii. Jest klasyfikowany w randze gatunku lub jako podgatunek Tetrix ceperoi. W Polsce jest gatunkiem bardzo rzadkim, występującym lokalnie w środowiskach wilgotnych. Jest zagrożony wyginięciem z powodu osuszania i zagospodarowywania typowych dla tego owada środowisk. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce klasyfikowany jest w kategorii EN (zagrożony).
Więcej…  
Miecznik łąkowy (Conocephalus dorsalis) – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae), blisko spokrewniony z miecznikiem ciemnym, od którego różni się krótszymi skrzydłami. Występuje na podmokłych łąkach, torfowiskach i bagnach. W Polsce spotykany na terenie całego kraju z wyjątkiem gór.
Więcej…  
Tetrix undulata – niewielki owad z rzędu prostoskrzydłych.
Więcej…  
Trajkotka czerwona (Psophus stridulus) – eurosyberyjski, roślinożerny gatunek owada prostoskrzydłego (Orthoptera) z rodziny szarańczowatych (Acrididae), jedyny przedstawiciel rodzaju Psophus. Nazwa tego owada związana jest z trajkoczącym dźwiękiem wydawanym przez samce oraz czerwoną barwą tylnych skrzydeł ukazywanych w czasie lotu. Uważa się, że obydwa te elementy (czerwony kolor i głośny dźwięk) odstraszają wrogów.
Więcej…  
Skakun szydłówka (Tetrix subulata) – niewielki owad prostoskrzydły z rodziny skakunowatych (Tetrigidae), o holarktycznym zasięgu występowania. Gatunek typowy rodzaju Tetrix.
Więcej…  
Nadobnik włoski (Calliptamus italicus) – gatunek owada z rzędu prostoskrzydłych. Samce nadobnika włoskiego osiągają długość 20 mm, samice 30 mm. Ubarwienie zmienne, od czerwonego do szarobrązowego.
Więcej…  
Chorthippus mollis – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae) blisko spokrewniony z Ch. biguttulus i Ch. brunneus, z którymi jest często mylony.
Więcej…  
Tetrix bipunctata – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny skakunowatych (Tetrigidae). Osiąga długość do około 10 mm. W Polsce jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym, występującym na obszarze całego kraju, poza Beskidem Wschodnim.
Więcej…  
Omocestus haemorrhoidalis – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae). Występuje głównie na murawach kserotermicznych i psammofilnych. W Polsce jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym. Nie wykazano go jedynie w regionie Beskidu Zachodniego i Wschodniego, Kotliny Nowotarskiej i Tatr.
Więcej…  
Myrmeleotettix maculatus – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae), w języku polskim określany jako pałkowiak plamisty lub pałkowiak pstry. W Polsce jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym, związanym z siedliskami piaszczystymi i kamienistymi. Nie wykazano go jedynie z Kotliny Nowotarskiej i Tatr.
Więcej…  
Pasikonik długopokładełkowy (Tettigonia caudata) – duży owad prostoskrzydły z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae) związany z terenami trawiastymi i agrocenozami. Występuje w Europie i Azji Mniejszej. W Polsce rzadko spotykany, stwierdzany głównie na wyżynach środkowopolskich oraz na zachodzie kraju.
Więcej…  
Chorthippus – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny szarańczowatych (Acrididae), w języku polskim określanych zwyczajową nazwą konik lub konik polny, choć w potocznym użyciu nazwy te stosowane są w szerszym znaczeniu.
Więcej…  
Omocestus – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny szarańczowatych (Acrididae) obejmujący ponad 40 gatunków. Występują w krainie palearktycznej.
Więcej…  

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamadol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 47


Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodeksztywna.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 63

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodekdol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 71

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopka.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 108

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopkacss.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 116