Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 tchawkowce | Owady
Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/css-ogloszenia.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 8

Owady
domena, podgromada, rząd, rodzina, podrodzinaWarning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamagora.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 33


tchawkowce

Ylodes reuteri – owad, chruścik z rodziny Leptoceridae. Larwy prowadzą wodny tryb życia, budują przenośne domki ze spiralnie ułożonych fragmentów detrytusu.
Więcej…  
Ylodes detruncatus – owad, chruścik z rodziny Leptoceridae. Larwy prowadzą wodny tryb życia, budują przenośne domki ze spiralnie ułożonych fragmentów detrytusu.
Więcej…  
Agrypnia pagetana - owad z rzędu chruścików z rodziny Phryganeidae. Larwy budują przenośne domki, ze spiralnie ułożonych części roślinnych, zespojonych przędzą jedwabną.
Więcej…  
Trichostegia minor – owad wodny z rzędu chruścików Trichoptera, z rodziny chruścikowatych Phryganeidae. Larwy budują przenośne domki z detrytusu. Limneksen, rzadko spotykany w litoralu jezior, w strefie szuwarów. Gatunek typowy dla okresowych, śródleśnych małych zbiorników wodnych, spotykany także w nizinnych, śródleśnych strumieniach o wolnym nurcie.
Więcej…  
Cyrnus trimaculatus – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae, potamobiont, limnefil. Gatunek w Polsce raczej rzadki. Larwy żyją w rzekach potamal, rzadziej w litoralu jezior oligotroficznych na dnie kamienistym. Larwy są drapieżne, zjadają drobne organizmy wodne, budują lejkowate sieci łowne, połączone z mieszkalną norką. Sieć zbudowana jest z nici jedwabnych. Postacie doskonałe (imago) spotykane są w pobliżu rzek, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła.
Więcej…  
Holocentropus picicornis – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy żyją w jeziorach (limnal) w strefie elodeidowej, oraz w strefie helofitów, najliczniej w jeziorach dystroficznych i jeziorach śródleśnych. Gatunek o rozmieszczeniu holarktycznym. Larwy są drapieżne, zjadają drobne organizmy wodne, budują lejkowate sieci łowne, połączone z mieszkalną norką. Sieć zbudowana jest z nici jedwabnych. Postacie doskonałe (imago) spotykane są w pobliżu jezior, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła.
Więcej…  
Neuceclipsis bimaculata – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy budują sieci łowne, połączone z mieszkalną norką (schronieniem). Są drapieżne, zjadają drobne zwierzęta wodne, które wpadną w sieć. Larwy najliczniej występują w rzekach nizinnych, w odcinkach poniżej wypływu z jezior. Wraz z wodami jeziornymi do rzeki przedostaje się unoszony z wodą plankton (fitoplankton, zooplankton). Sieci łowne larw umieszczone są na roślinności wodnej, na dnie lub gałęziach. Workowata sieć jest zakrzywiona w kształcie litery 'U', szerszą, wlotową częścią skierowana pod prąd wody. Dorosłe owady spotkać można w pobliżu rzek.
Więcej…  
Plectrocnemia conspersa - chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy żyją w źródłach (krenal) oraz małych strumieniach (rhitral, epirhitral), głównie śródleśnych. Larwy są drapieżne, zjadają drobne organizmy wodne, budują lejkowate sieci łowne, połączone z mieszkalną norką. Sieć zbudowana jest z nici jedwabnych. Postacie doskonałe (imago) spotykane są w pobliżu zbiorników wodnych, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła.
Więcej…  
Polycentropus irroratus – owad wodny, chruścik (Insecta: Trichoptera), z rodziny Polycentropodidae. Larwy budują sieci łowne, są drapieżne, żyją w średniej wielkości rzekach potamal nizinnych i pojeziernych, zasiedlają głównie dno kamieniste. Gatunek rzadszy niż Polycentropus flavomaculatus i mniej liczny, wrażliwy na zanieczyszczenia wody i antropogeniczne przekształcenia koryta rzecznego. Z tego względu jest dobrym bioindykatorem.
Więcej…  
Athripsodes – owad, chruścik z rodziny Leptoceridae. Larwy prowadzą wodny tryb życia, budują przenośne domki z piasku. Występują w rzekach (Athripsodes albifrons, Athripsodes bilineatus) oraz wodach stojących (Athripsodes aterrimus).
Więcej…  
Oecetis - owad, chruścik z rodziny Leptoceridae. Larwy prowadzą wodny tryb życia, odżywiają się gąbkami, budują przenośne domki. Występują w czystych wodach, dlatego wykorzystywane są jako biowskaźniki (bioindykatory).
Więcej…  
Oecetis - owad, chruścik z rodziny Leptoceridae. Larwy prowadzą wodny tryb życia, są drapieżne, budują przenośne domki.
Więcej…  
Hydroptila – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Hydroptilidae. Są to małe gatunki, larwy i imagines nie przekraczają kilku milimetrów. Larwy budują bocznie spłaszczone, fasolowate domki z ziaren piasku, zespolonych przędzą jedwabną. Larwy są 'glonopijcami' – nakłuwają komórki glonów i wysysają cytoplazmę (stąd zaliczane są do funkcjonalnej grupy troficznej – wysysaczy). Chruściki z rodzaju Hydroptila zasiedlają rzeki i jeziora różnego typu troficznego.
Więcej…  
Orthotrichia – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Hydroptilidae. Są to małe gatunki, larwy i imagines nie przekraczają kilku milimetrów. Larwy budują przenośne domki z przędzy jedwabnej, wielkością i pokrojem przypominające nasiono kminku. Larwy są 'glonopijcami' – nakłuwają komórki glonów i wysysają cytoplazmę (stąd zaliczane są do funkcjonalnej grupy troficznej – wysysaczy). Chruściki z rodzaju Orthotricha zasiedlają rzeki i jeziora różnego typu troficznego. W jeziorach eutroficznych bardzo licznie występuje Orthotrichia costalis.
Więcej…  
Oxyethira – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Hydroptilidae. Są to małe gatunki, larwy i imagines nie przekraczają kilku milimetrów. Larwy budują bocznie spłaszczone, przezroczyste domki z nici jedwabnych (o kształcie zbliżonym do trójkąta lub trapezu). Larwy są 'glonopijcami' – nakłuwają komórki glonów i wysysają cytoplazmę (stąd zaliczane są do funkcjonalnej grupy troficznej – wysysaczy). Chruściki z rodzaju Oxyethira zasiedlają rzeki i jeziora różnego typu troficznego. Owady dorosłe spotkać można wieczorem i w nocy w pobliżu zbiorników wodnych, aktywnie lecą do światła.
Więcej…  
Ylodes – owad, chruścik z rodziny Leptoceridae. Larwy prowadzą wodny tryb życia, budują przenośne domki ze spiralnie ułożonych fragmentów detrytusu (podobnie jak larwy Phryganea, jednakże znacznie mniejsze). Dzięki długim odnóżom trzeciej pary, zaopatrzonym w długie włoski, larwy są zdolne pływać wraz z domkiem. Ułatwia to przemieszczanie się między roślinami wodnymi. Do aktywnego pływania wraz z domkiem zdolne są także larwy z rodzajów: Triaenodes, Leptocerus. Pomimo możliwości okresowego pływania larwy zaliczane są do bentosu, a nie nektonu czy planktonu.
Więcej…  
Hagenella clathrata – owad z rzędu chruścików (Insecta:Trichoptera) z rodziny Phryganeidae. Jest to gatunek o rozmieszczeniu palearktycznym, ginący w Europie, w Polsce rzadki (kategoria zagrożenia EN). Dawniej był szeroko rozmieszczony w Europie, obecnie stosunkowo często występujący jedynie na Polesiu Białoruskim. W Polsce pod koniec XIX i na początku XX wieku występujący na Pobrzeżu Bałtyckim, Pojezierzu Pomorskim, Pojezierzu Mazurskim, Puszczy Białowieskiej, Górnym i Dolnym Śląsku, a także okolicach Sokala (górny odcinek Bugu – obecnie Ukraina). Po roku 1950 obecność stwierdzana na Pojezierzu Mazurskim, Puszczy Białowieskiej, Wyżynie Małopolskieji Lasach Janowskich. Po roku 1975 gatunek ten sporadycznie spotykany był na Bagnach Biebrzańskich, Lasach Janowskich – dwa stanowiska oraz Wyżynie Łódzkiej i Górach Świętokrzyskich. W ostatnich latach, dzięki badaniom polskich trichopterologów wykazano kolejne stanowiska występowania tego gatunku.
Więcej…  
Cyrnus – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy żyją w jeziorach (limnal) w strefie elodeidowej.
Więcej…  
Holocentropus – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy żyją w jeziorach (limnal) w strefie elodeidowej, najliczniej w jeziorach dystroficznych i jeziorach śródleśnych. Tylko Holocentropus stagnalis zasiedla drobne zbiorniki okresowo wysychające. Biologia rzadkiego Holocentropus insignis jest słabo poznana.
Więcej…  
Hydroptilidae - wodolotkowate, rodzina owadów wodnych z rzędu chruścików (Trichoptera). Są to najmniejsze i najtrudniejsze do identyfikacji chruściki - osiągają rozmiary zaledwie 2-5 mm. W Polsce do tej pory zanotowano występowanie 23 gatunków z 8 rodzajów. Larwy budują przenośne domki zazwyczaj dopiero w ostatnim lub przedostatnim stadium larwalnym. Domki odznaczają się dużą różnorodnością: niektóre wykonane są z samej przędzy jedwabnej, inne z ziaren piasku, jeszcze inne z glonów nitkowatych. Ekologicznie są bardzo zróżnicowane, zasiedlają głównie rzeki i jeziora, nieliczne w źródłach i strumieniach. Zaliczane są do wysysaczy-glonopijców (funkcjonalne grupy troficzne).
Więcej…  

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamadol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 47


Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodeksztywna.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 63

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodekdol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 71

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopka.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 108

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopkacss.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 116