Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 uskrzydlone | Owady
Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/css-ogloszenia.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 8

Owady
domena, podgromada, rząd, rodzina, podrodzinaWarning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamagora.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 33


uskrzydlone

Jętka pospolita (Ephemera vulgata) – gatunek owada z rodzaju Ephemera należącego do rzędu jętek.
Więcej…  
Heptageniidae – rodzina owadów uskrzydlonych należących do rzędu jętek.
Więcej…  
Wyskórowate (Potamanthidae) – rodzina owadów uskrzydlonych należących do rzędu jętek. Jej przedstawiciele występują w prawie całej Europie (poza Irlandią, krańcami północnymi i południowymi) oraz w umiarkowanej strefie klimatycznej Azji.
Więcej…  
Murzyłkowate (Baetidae) – rodzina uskrzydlonych owadów należących do rzędu jętek. Zalicza się do niej około 900 gatunków występujących na całym świecie. Są to jedne z najmniejszych jętek, których imagines często nie przekraczają 10 mm długości (nie licząc cienkich, nitkowatych cerci). Ich skrzydła przednie są duże, z niewielką ilością delikatnych żyłek. Druga para skrzydeł szczątkowa lub w ogóle nie występuje. Ich naturalnym środowiskiem są obszary wokół spokojnych rzek lub wód stojących. Ich larwy (nimfy) żyją w wodzie i są dobrymi pływakami, żywią się głównie algami.
Więcej…  
Pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera) – w tradycyjnej klasyfikacji zoologicznej rząd (dawniej podrząd) pluskwiaków (Hemiptera) liczący około 42500 gatunków, które mają zwykle dwie pary błoniastych skrzydeł (częste są formy bezskrzydłe) i żywią się głównie wysysanym sokiem roślin. Posiadają odnóża typu krocznego, aparat gębowy kłująco-ssący, u niektórych uwsteczniony. Przechodzą przeobrażenie niezupełne z licznymi modyfikacjami. Badania morfologiczne i analiza DNA (Wheeler et al. 1993; Campbell et al. 1994, 1995; Sorensen et al. 1995; von Dohlen i Moran 1995) wykazały, że Homoptera jest taksonem parafiletycznym. Tymczasowo został zastąpiony podziałem na podrzędy:
Więcej…  
Piewiki (Auchenorrhyncha) – podrząd pluskwiaków obejmujący większość gatunków zaliczanych do pluskwiaków równoskrzydłych określanych często jako cykady i skoczki. Nazwą piewiki określa się też przedstawicieli rodziny piewikowatych (cykadowatych).
Więcej…  
Przybyszka amerykańska, karaluch amerykański, karaczan amerykański (Periplaneta americana) – gatunek synantropijny z rzędu karaczanów, rodziny karaczanowatych, wbrew swojej nazwie wywodzący się z Azji południowo-wschodniej, skąd za pośrednictwem człowieka przedostał się na cały świat, z wyjątkiem rejonów polarnych. Przybyszka zamieszkuje również Polskę, gdzie jest jednak gatunkiem rzadkim.

Przybyszka osiąga w porównaniu z innymi karaczanowatymi duże rozmiary: długość jej ciała dochodzi nawet do 4 cm. Jej zakryte długimi skrzydłami ciało jest brązowe, czasami wręcz czerwone, czułki natomiast wyjątkowo długie.

Pierwotnie przybyszka amerykańska zamieszkiwała tropikalne, wilgotne lasy południowej Azji, jednak obecnie zamieszkuje prawie wszystkie miejsca na Ziemi, gdzie tylko znajdują się siedziby ludzkie, gdzie może znaleźć resztki jedzenia. Karaczan ten szczególnie upodobał sobie szczególnie wilgotne, ciepłe miejsca.
Więcej…  
Świerszczyk szary (Modicogryllus frontalis) – gatunek euroazjatyckiego, ciepłolubnego owada prostoskrzydłego z rodziny świerszczowatych (Gryllidae). W Europie Środkowej, w tym w Polsce jest gatunkiem rzadkim i zanikającym. Występuje na otwartych terenach o charakterze murawowym (np. murawy kserotermiczne).
Więcej…  
Prusakowate - rodzina owadów z rzędu karaczanów. W Polsce występują 4 gatunki:
Więcej…  
Hymenopodidae – druga co do wielkości rodzina rzędu modliszek, skupiająca 223 gatunki zamieszkujące Afrykę, Azję oraz Australię. Wiele gatunków należących do tej rodziny wykazuje daleko posunięty mimetyzm, imituje swoim wyglądem suche liście lub kwiaty.
Więcej…  
Empusidae - rodzina z rzędu modliszek. Zalicza się do niej 51 gatunków, zamieszkujących Afrykę, Azję oraz kraje basenu Morza Śródziemnego.
Więcej…  
Modliszki (Mantodea) – to owady, które najliczniej występują w strefie tropikalnej i subtropikalnej. Swoją nazwę zawdzięczają pozycji, przypominającej osobę ze złożonymi rękoma do modlitwy. W południowej Polsce występuje chroniona modliszka zwyczajna (Mantis religiosa). Na świecie znanych jest ponad 2000 gatunków modliszki
Więcej…  
Karaczany, hełmce (Blattodea, Blattoptera, Blattariae, Blattaria) – rząd owadów z przeobrażeniem niezupełnym, liczący ponad 3500 gatunków. Prowadzą ukryty tryb życia (kryptyczny), przeważnie nocny, są wszystkożerne.
Więcej…  
Colias stoliczkana – gatunek niewielkiego motyla z rodziny bielinkowatych. Występuje w Indiach. Nazwa gatunkowa upamiętnia morawskiego przyrodnika i badacza Indii, Ferdinanda Stoliczkę.
Więcej…  
Zadomka (Ectobius) – rodzaj karaczanów z rodziny zadomkowatych. W Polsce potwierdzono występowanie pięciu gatunków:
Więcej…  
Pereute leucodrosime – motyl z rodziny bielinkowatych. Występuje w Ameryce Południowej (zwłaszcza na terenie Ekwadoru, Peru, Wenezueli i Kolumbii). Jego rozpiętość skrzydeł wynosi od 65 do 70 mm.
Więcej…  
Barczatka malinówka (Macrothylacia rubi) – owad z rzędu motyli. Skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy. Na przednich skrzydłach obwiedziona białymi liniami przepaska.
Więcej…  
Heptagenia – rodzaj owadów uskrzydlonych należących do rzędu jętek (Ephemeroptera) i rodziny Heptageniidae.
Więcej…  
Piewik gałązkowiec (Cicadetta montana) - pluskwiak z rodziny piewikowatych (Cicadidae). Występuje w Europie i Azji.
Więcej…  
Dziwneono - rodzaj australijskich pluskwiaków (rodzina skoczkowate).
Więcej…  

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamadol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 47


Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodeksztywna.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 63

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodekdol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 71

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopka.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 108

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopkacss.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 116