Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 wodolotkowate | Owady
Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/css-ogloszenia.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 8

Owady
domena, podgromada, rząd, rodzina, podrodzinaWarning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamagora.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 33


wodolotkowate

Hydroptila – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Hydroptilidae. Są to małe gatunki, larwy i imagines nie przekraczają kilku milimetrów. Larwy budują bocznie spłaszczone, fasolowate domki z ziaren piasku, zespolonych przędzą jedwabną. Larwy są 'glonopijcami' – nakłuwają komórki glonów i wysysają cytoplazmę (stąd zaliczane są do funkcjonalnej grupy troficznej – wysysaczy). Chruściki z rodzaju Hydroptila zasiedlają rzeki i jeziora różnego typu troficznego.
Więcej…  
Orthotrichia – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Hydroptilidae. Są to małe gatunki, larwy i imagines nie przekraczają kilku milimetrów. Larwy budują przenośne domki z przędzy jedwabnej, wielkością i pokrojem przypominające nasiono kminku. Larwy są 'glonopijcami' – nakłuwają komórki glonów i wysysają cytoplazmę (stąd zaliczane są do funkcjonalnej grupy troficznej – wysysaczy). Chruściki z rodzaju Orthotricha zasiedlają rzeki i jeziora różnego typu troficznego. W jeziorach eutroficznych bardzo licznie występuje Orthotrichia costalis.
Więcej…  
Oxyethira – chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Hydroptilidae. Są to małe gatunki, larwy i imagines nie przekraczają kilku milimetrów. Larwy budują bocznie spłaszczone, przezroczyste domki z nici jedwabnych (o kształcie zbliżonym do trójkąta lub trapezu). Larwy są 'glonopijcami' – nakłuwają komórki glonów i wysysają cytoplazmę (stąd zaliczane są do funkcjonalnej grupy troficznej – wysysaczy). Chruściki z rodzaju Oxyethira zasiedlają rzeki i jeziora różnego typu troficznego. Owady dorosłe spotkać można wieczorem i w nocy w pobliżu zbiorników wodnych, aktywnie lecą do światła.
Więcej…  
Hydroptilidae - wodolotkowate, rodzina owadów wodnych z rzędu chruścików (Trichoptera). Są to najmniejsze i najtrudniejsze do identyfikacji chruściki - osiągają rozmiary zaledwie 2-5 mm. W Polsce do tej pory zanotowano występowanie 23 gatunków z 8 rodzajów. Larwy budują przenośne domki zazwyczaj dopiero w ostatnim lub przedostatnim stadium larwalnym. Domki odznaczają się dużą różnorodnością: niektóre wykonane są z samej przędzy jedwabnej, inne z ziaren piasku, jeszcze inne z glonów nitkowatych. Ekologicznie są bardzo zróżnicowane, zasiedlają głównie rzeki i jeziora, nieliczne w źródłach i strumieniach. Zaliczane są do wysysaczy-glonopijców (funkcjonalne grupy troficzne).
Więcej…  
Agraylea multipunctata - chruścik z rodziny Hydroptilidae. Larwy zasiedlają jeziora i drobne, trwałe zbiorniki wody stojącej. Budują małe domki, zbudowane z przędzy i glonów nitkowanych.
Więcej…  
Agraylea sexmaculata - chruścik z rodziny Hydroptilidae. Larwy zasiedlają jeziora i rzeki. Budują małe domki, zbudowane z przędzy i glonów nitkowanych. Od pokrewnego gatunku (Agraylea multipunctata) różnią się ciemnymi plamkami na głowie i sklerytach tułowia.
Więcej…  
Hydroptila angulata – chruścik z rodziny Hydroptilidae. Larwy budują małe, bocznie spłaszczone, przenośne domki, zbudowane z przędzy jedwabnej i ziarenek piasku.
Więcej…  
Hydroptila cornuta - chruścik z rodziny Hydroptilidae. Larwy budują małe, bocznie spłaszczone, przenośne domki, zbudowane z przędzy jedwabnej i ziarenek piasku.
Więcej…  
Hydroptila dampfi - chruścik z rodziny Hydroptilidae, larwy są "glonopijcami" (wysysają cytoplazmę z komórek glonów), budują małe domki z przędzy jedwabnej i ziaren piasku (w przybliżeniu kształtu spłaszczonej fasoli). Są elementem peryfitonu. Limnebiont, gatunek bardzo rzadki (i stosunkowo niedawno stwierdzony w Polsce w jeziorze Śniardwy oraz na Suwalszczyźnie) o rozmieszczeniu środkowoeuropejskim, występuje w jeziorach eutroficznych. Gatunek prawdopodobnie zagrożony wyginięciem w Polsce.
Więcej…  
Hydroptila forcipata – chruścik z rodziny Hydroptilidae. Larwy budują małe, bocznie spłaszczone, przenośne domki, zbudowane z przędzy jedwabnej i ziarenek piasku.
Więcej…  
Hydroptila lotensis – chruścik z rodziny Hydroptilidae. Larwy budują małe, bocznie spłaszczone, przenośne domki, zbudowane z przędzy jedwabnej i ziarenek piasku.
Więcej…  
Hydroptila pulchricornis – chruścik z rodziny Hydroptilidae, larwy są "glonopijcami" (wysysają cytoplazmę z komórek glonów), budują małe domki z przędzy jedwabnej i ziaren piasku (w przybliżeniu kształtu spłaszczonej fasoli). Są elementem peryfitonu. Limnebiont, gatunek stosunkowo często spotykany, występuje w prawie całej Europie, preferuje jeziora lobeliowe i eutroficzne oraz strefę elodeidów.
Więcej…  
Hydroptila simulans – chruścik z rodziny Hydroptilidae. Larwy budują małe, bocznie spłaszczone, przenośne domki, zbudowane z przędzy jedwabnej i ziarenek piasku.
Więcej…  
Hydroptila sparsa – chruścik (owad) z rodziny Hydroptilidae. Larwy z przędzy jedwabnej i ziarenek piasku budują małe, bocznie spłaszczone, przenośne domki kształtem przypominające ziarenko fasoli, wielkość 2-3 mm.
Więcej…  
Hydroptila tineoides - chruścik z rodziny wodolotkowatych. Larwy budują małe, bocznie spłaszczone, przenośne domki, zbudowane z przędzy jedwabnej i ziarenek piasku.
Więcej…  
Ithyrtichia lamellaris – owad wodny z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera) z rodziny Hydroptilidae, potamobiont związany z rzekami nizinnymi i pojeziernymi średniej wielkości. Gatunek zagrożony wyginięciem w Polsce. Larwy wielkości 3-5 mm żyją w rzekach na dnie kamienistym, budują przenośne domki z nici jedwabnych z fragmentami glonów. Larwy odżywiają się glonami, aparat gębowy umożliwia im wysysanie zawartości komórki glonu. Postacie doskonałe (imago) spotykane są w pobliżu rzek, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła. Gatunek wrażliwy na zanieczyszczenia wody i antropogeniczne przekształcenie koryta rzecznego, dobry bioindykator.
Więcej…  
Orthotrichia angustella – chruścik z rodziny Hydroptilidae.
Więcej…  
Orthotrichia costalis - chruścik z rodziny Hydroptilidae. Larwy budują małe, przenośne domki, wielkością i kształtem przypominające nasionko kminku.
Więcej…  
Oxyethira distinctella - chruścik z rodziny Hydroptilidae. Larwy zasiedlają jeziora lobeliowe i o niskiej trofii. Buduja małe przenośne domki, zbudowane z przędzy, bocznie spłaszczone i kształtem zbliżone do trójkąta i trapezu.
Więcej…  
Oxyethira flavicornis - chruścik z rodziny Hydroptilidae. Larwy zasiedlają jeziora. Budują małe przenośne domki z przędzy jedwabnej, bocznie spłaszczone i kształtem zbliżone do trójkąta i trapezu. Limnebiont preferujący elodeidy, spotykany w potamalu i zbiornikach torfowiskowych. Gatunek występujący w północnej Europie.
Więcej…  

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamadol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 47


Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodeksztywna.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 63

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/reklamasrodekdol.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 71

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopka.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 108

Warning: file_get_contents(http://i2.rolnicy.com/rolnictwo4/stopkacss.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /templates/beez/index.php on line 116